THE MET MANIFESTO

MET embraces the limitless potential of multidimensionality. We are founded on four powerful core values that infuse every aspect of our education, empowering our students to fully embody these principles throughout their transformative journey. These values remain central to their unique work as facilitators to unleash the power of multidimensionality and elevate the collective consciousness.

01

MASTER LEVEL.

MET teaches to master the art of bridging dimensions. Wij staan voor diepgang en een sterk en grondig fundament van onze studenten, met alle benodigde skills om als facilitator door de multidimensionale realms te navigeren. Onder de persoonlijke begeleiding en supervisie van Zara Jula, groeien de studenten tot het hoogste niveau, het master level, van multidimensionaliteit.

02

EMBODIMENT.

Embodiment is the heartbeat of MET. Wij zien een groot verschil tussen wijsheid die je kunt begrijpen met je mind (derde dimensie) en werkelijke understanding, het een diepere laag begrijpen wat persoonlijke ervaring vereist (vijfde dimensie). Alle studenten doorleven tijdens de opleiding een persoonlijk proces. Een reis waarin ze alle wijsheid die voorbij gaat aan de mind gaan ervaren, doorvoelen, begrijpen en integreren. Dit is de ware belichaming van multidimensionaliteit.

03

SAFETY.

MET recognizes the value of your precious energy. Veiligheid is voor ons de hoogste prioriteit. Het is belangrijk om jouw energie bij een transmissie alleen toe te vertrouwen aan capable hands; een facilitator die je volledig vertrouwt. De MET studenten zijn niet alleen opgeleid in het faciliteren van energietransmissies, maar in energetisch werk in de breedste zin van het woord. Zo kunnen zij jou op verschillende manieren ondersteunen in jouw persoonlijke proces, op de meest veilige, professionele en respectvolle manier.

04

AUTHENTICITY.

 Authenticity is the guiding light that illuminates your path with MET. Authenticiteit gaat over het belichamen van jouw eigen unieke energie. Het gaat om de wereld in brengen wat jouw ziel tot in de diepte hier wil en mag brengen, jouw zielsmissie. Wij geloven dat jouw authentieke zelf is wat de wereld nodig heeft. Tijdens de opleiding gaan de studenten een bijzonder proces van self-discovery aan, om hun authenticiteit hier te manifesteren en de meest grote impact te maken. Dat betekent ook dat dit gegoten wordt in de meest authentieke vorm van transmissie, wat veel meer kan omvatten dan alleen de klassieke vorm op de mat.

EMBODIMENT IS THE HEARTBEAT OF MET

COLLECTIVE OF LEADERS OF THE NEW EARTH

The MET Institute educates individual skilled facilitators. We guide you to discover your unique souls mission, while celebrating your authenticity in many different forms of transmission. To bring this magic and deep work to every corner of our society. Together we are rising consciousness.