MET KEURMERK

Trust the MET Institute for quality, safety, and authenticity in energy transmissions. Find certified facilitators who embody the master level of multidimensionality to support your personal transformation, healing and soul growth.

A COLLECTIVE OF QUALITY AND MULTIDIMENSIONALITY.

Het MET keurmerk is een symbool van garantie dat facilitators de MET opleiding hebben afgerond en werken in alignment met de vier krachtige core values van MET. Als facilitator belichamen zij het master level van multidimensionaliteit en hechten veel waarde en belang aan veiligheid en ware authenticiteit. De facilitators blijven zichzelf constant ontwikkelen op het gebied van multidimensionaliteit. Het MET keurmerk is een teken van betrouwbaarheid, wat kwaliteit en vertrouwen in energietransmissies waarborgt.

THE STORY BEHIND OUR LOGO

Het logo van het MET Institute is een speelse weergave van onze missie om de leidende autoriteit op het gebied van multidimensionaliteit te zijn. Op het eerste gezicht presenteert het een wereldbol, die de wereldwijde impact van het werk dat wij verspreiden symboliseert.

Bij nader inzien zul je echter zien dat de wereldbol uit vier sierlijke lijnen bestaat, met twee lijnen aan elke kant. Deze lijnen belichamen het concept van multidimensionale lagen en symboliseren de diepte en complexiteit van de expertise van MET. Ze roepen een gevoel van vloeibaarheid en beweging op, alsof de aardbol voortdurend in beweging is en door de met kennis en begrip door alle dimensies navigeert.

De lijnen staan voor de harmonie en balans die het MET Institute nastreeft. Elke lijn vertegenwoordigt een aparte dimensie en samen vormen ze een samenhangend geheel, dat de holistische benadering van multidimensionaliteit van MET weerspiegelt.

EXPERIENCE THE MAGIC OF MULTIDIMENSIONAL ENERGY TRANSMISSIONS WITHIN THE MET COLLECTIVE VERY SOON.

WE VALUE YOUR FEELINGS AND FEEDBACK.

Het MET Instituut wil openheid tussen facilitators en ontvangers van energietransmissies te stimuleren, om zo veiligheid in het veld van transmissies te waarborgen. Daarom staan wij open voor het ontvangen van waardevolle ervaringen en feedback over onze MET-facilitators. Stuur ons hier een bericht